OPAY / Techninė informacija / PHP biblioteka / Bibliotekos failų struktūra

Bibliotekos failų struktūra

Biblioteką sudaro keli failai, kuriuos visada reikia laikyti vieną šalia kito. Į programinį kodą reikia įtraukti failą opay_8.1.gateway.inc.php, po ko Jums bus pasiekiama klasė OpayGateway.

require_once 'opay_8.1.gateway.inc.php';

Failas opay_8.1.gateway.class.<versijos_numeris>.php yra komunikavimą su OPAY, pagal standartą "OPAY_8.1", valdančios klasės OpayGateway failas. Kai OPAY atnaujina šį failą, pasikeičia failo versijos numeris. Tokiu būdu OPAY pasilieka galimybę ateityje atlikti tam tikrų algoritmų patobulinimus, galimų klaidų ištaisymus.

Failuose, kurių pavadinimai baigiasi .interface.php, aprašyti pagrindiniai metodai (funkcijos), skirti jūsų naudojimui.
Interfeisus naudojame tam, kad jūs, keisdamas OPAY bibliotekos failą (opay_8.1.gateway.class.v<klasės_versija>.php) į naujesnę jo versiją, būtumėt užtikrinti, jog jūsų programiniuose scenarijuose naudojami metodai, kurie aprašyti interfeisuose, nesikeičia.