OPAY / Techninė informacija / Web API / Bendra taisyklė neprivalomais pažymėtiems parametrams

Bendra taisyklė neprivalomais pažymėtiems parametrams

Kai neprivalomas parametras nepateikiamas arba pateikiamas su tuščia reikšme, tai:

 • jei parametras turi lentelėje nurodytą standartinę (angl. „default“) reikšmę, tada laikoma,
  kad parametras pateiktas su standartine reikšme.

Kai neprivalomas parametras pateikiamas su reikšme (netuščias), tai:

 • Neprivalomų parametrų reikšmės privalo atitikti galimas reikšmes (jei tokios nurodytos
  lentelėje), reikšmių tipus, maksimalaus reikšmės ilgio reikalavimus.
  Priešingu atveju bus laikoma, kad įvyko klaida ir parametro reikšmė nustatoma į
  standartinę.
 • Neprivalomų parametrų, kuriems įvyko klaida, reikšmės nustatomos į standartines
  nestabdant mokėjimo vykdymo. Pirkėjas nėra informuojamas apie klaidą, o Pardavėjas apie
  šias klaidas informuojamas el. paštu.