OPAY / Techninė informacija / Web API / Parametrai show_channels ir hide_channels

Parametrai show_channels ir hide_channels

Įprastu atveju (nenaudojant šių parametrų) OPAY sistema atvaizduos Pirkėjui visus sutartus OPAY ir Pardavėjas Sutartyje atsiskaitymo būdus.

Parametru show_channels nurodysite kokius tiksliai atsiskaitymo būdus Pirkėjui atvaizduoti OPAY atsiskaitymo puslapyje (atsiskaitymo būdų pavadinimai atskiriami kableliais).

Parametru hide_channels nurodysite kokių atsiskaitymo būdų Pirkėjui neatvaizduoti OPAY atsiskaitymo puslapyje (atsiskaitymo būdų pavadinimai atskiriami kableliais).

OPAY galimi atsiskaitymo būdai yra aprašyti skyriuje Sisteminiai atsiskaitymo būdų pavadinimai.
Atsiskaitymo būdai yra suskirstyti į grupes ir atitinkamą atsiskaitymo būdą.
Pavyzdžiui:
Atsiskaitymo grupė banklink yra skaidoma į bankus, kurių trumpiniai yra šie: banklink_swedbank, banklink_seb, banklink_dnb, banklink_danske, banklink_citadele, banklink_sb, banklink_medbank. Banklink atveju galima nurodyti ne tik atsiskaitymo būdą kaip grupę, bet ir konkrečius bankus. Kiekvienas banklink bankas yra kaip atskiras atsiskaitymo būdas, todėl sistema atsiskaitymo būdus laiko tiek banklink, tiek banklink_seb.
Kad nereiktų išvardinti visų bankų, tiesiog rašome banklink, bet galime išvardinti ir visus smulkius atsiskaitymo būdus rašydami: banklink_<banko sisteminis pavadinimas>, banklink_<banko sisteminis pavadinimas>...

Parametrų reikšmių nuskaitymo eilės tvarka.

OPAY sistema patikrina show_channels reikšmę, pagal tai nustato atvaizduojamus Pirkėjui atsiskaitymo būdus, jei show_channels parametre nenurodoma jokia reikšmė, sistema atvaizduoja visus sutartus OPAY ir Pardavėjo Sutartyje atsiskaitymo būdus. Tuomet sistema patikrina hide_channels parametro reikšmes ir išjungia parametre nurodytų atsiskaitymo būdų atvaizdavimą Pirkėjui.

Pavyzdžiai, kai OPAY ir Pardavėjo Sutartyje sutarti Internetinės bankininkystės (banklink) ir Pavedimu banke (banktransfer) atsiskaitymo būdai:

  • Parametre hide_channels nurodome reikšmes: banklink_swedbank, banklink_seb
    Šiuo atveju OPAY sistema atvaizduos banktransfer atsiskaitymo būdą ir banklink atsiskaitymo būdą su visais bankais, išskyrus SWEDBANK ir SEB.
  • Parametre show_channels nurodome reikšmes: banklink_swedbank, banklink_seb Šiuo atveju OPAY sistema atvaizduos tik banklink atsiskaitymo būdą, kuriame bus galima atsiskaityti tik naudojantis SWEDBANK ir SEB bankų paslaugomis.
  • Parametre hide_channels nurodome reikšmę: banklink
    Šiuo atveju bus atvaizduojamas tik banktransfer atsiskaitymo būdas.
  • Parametre hide_channels nurodome reikšmes: banklink, banktransfer
    Šiuo atveju Pardavėjas prašo sistemos nerodyti nei vieno atsiskaitymo būdo, todėl įvyks klaida, apie kurią Pardavėjas bus informuotas el. paštu, o Pirkėjui bus atvaizduojami visi OPAY ir Pardavėjo Sutartyje sutarti atsiskaitymo būdai.