OPAY / Techninė informacija / Web API / Parametras time_limit

Parametras time_limit

Parametras time_limit skirtas nustatyti laiko apribojimą, per kurį turi būti atliktas atsiskaitymas. Jei per šį laiką atsiskaitymas nebus atliktas, Pardavėjo tinklalapis gaus automatinį pranešimą apie neįvykusį mokėjimą (status = 0).

Skiltyje Minimalaus laiko, skirto mokėjimui atlikti, lentelė yra nurodyti mažiausi galimi laikai, kurie gali būti nurodyti atitinkamiems atsiskaitymo būdams.
OPAY sistema, atsižvelgdama į Pardavėjo nurodytą laiką, atvaizduos Pirkėjui tik tuos atsiskaitymo būdus, kurių minimalus leidžiamas minučių kiekis yra mažesninis arba lygus Pardavėjo nurodytam laikui.

Pardavėjas, nurodydamas mažesnį laiką ir norėdamas tikslingai atsisakyti kai kurių atsiskaitymo būdų, būtinai turi nurodyti atitinkamas reikšmes parametruose show_channels ir / arba hide_channels, atsisakant tų atsiskaitymo būdų, kurie dėl nurodyto jiems per mažo laiko ir taip nebūtų atvaizduojami Pirkėjui. Kitu atveju, OPAY sistema kas kartą informuos Pardavėją el. paštu apie dėl nurodyto per mažo laiko, galimai per klaidą nerodomus atsiskaitymo būdus.

Jeigu bus nurodytas mažesnis minučių kiekis negu patį mažiausią leidžiamų minučių kiekį turintis atsiskaitymo būdas, tai Pardavėjas bus el. paštu informuotas apie klaidą, o Pirkėjui atvaizduotas atsiskaitymo būdas, kuris turi patį mažiausią leidžiamą laiką (arba keli atsiskaitymo būdai, kurie turi vienodą mažiausią laiką). Parametras time_limit yra labai susijęs su parametrais show_channels ir hide_channels, todėl, šiuo atveju, sistema, ieškodama mažiausią laiką turinčio atsiskaitymo būdo, pirmiausiai tikrins ar Pardavėjas yra nurodęs pageidaujamus atsiskaitymo būdus šiam mokėjimui show_channels ir / arba hide_channels parametruose. Jei Pardavėjas bus tai atlikęs, tai sistema ieškos mažiausią laiką turinčio atsiskaitymo būdo iš Pardavėjo pageidaujamų būdų. Jei Pardavėjas nebus to atlikęs, tai sistema ieškos atsiskaitymo būdo iš visų sutartų OPAY ir Pardavėjo Sutartyje atsiskaitymo būdų.

DĖMESIO!
Jeigu pasibaigus time_limit nurodytam laikui įvyksta mokėjimas (pvz.: pasibaigiant laikui Pirkėjas gali būti banko svetainėje, kurioje jam nėra atvaizduojamas OPAY laikas), tai Pardavėjas, įprastu būdu, gaus pranešimą apie neįvykusį (Lentelė Nr. 2, status = 0) mokėjimą, po kurio seks papildomas pranešimas apie pavykusį mokėjimą (Lentelė Nr. 2, status = 1). Papildomai Pardavėjas gaus el. laišką, informuojantį apie įvykusį mokėjimą pasibaigus mokėjimui skirtam laikui. Pirkėjas taip pat bus informuotas apie pavėluotą mokėjimą ir jam bus pasiūlyta susisiekti su Pardavėju. Šiuo atveju Pardavėjas pats priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų Pirkėjo atžvilgiu, pvz.: gali pasiūlyti kitą prekę arba grąžinti Pirkėjui pinigus.