OPAY / Techninė informacija / Web API / Skaitmeninis duomenų pasirašymas / Parametrų apjungimo į vientisą eilutę tvarka (Pasirašymo / parašo tikrinimo eilutė)

Parametrų apjungimo į vientisą eilutę tvarka (Pasirašymo / parašo tikrinimo eilutė)

Parametrai (duomenys), kuriuos siųsite į OPAY ar kuriuos iš OPAY gausite, bus išdėstyti eilės tvarka, kurią nustatys siunčiančioji pusė. Pavyzdys PHP kalba, jei ruoštumėtės išsiųsti užklausą iš trijų parametrų:

$arrayOfParameters['paramName1'] = 'Parametras 1';
$arrayOfParameters['paramName2'] = 'Parametras 2';
$arrayOfParameters['paramName3'] = 'Parametras ąč';

Siunčiant šiuos parametrus HTTP POST metodu, jie galėtų būtų sujungti į tokią eilutę (parametrų išdėstymo tvarka nėra svarbi):

paramName1=Parametras+1&paramName2=Parametras+2&paramName3=Parametras+%C4%85%C4%8D

Pasirašant parametrus ar tikrinant jų parašą, parametrus taip pat reikia sujungti į vieną eilutę, tik
kitaip nei HTTP POST parametrų eilutėje, tarp parametro pavadinimo ir jo reikšmės nededamas
lygybės ženklas (=), parametrai neatskiriami ampersando ženklu (&). Parametrų pavadinimai su jų
reikšmėmis sujungiami į vieną ilgą žodį - eilutę. Šios eilutės specialieji ir ne ASCII simboliai
nekeičiami jų atitikmenimis (angl. url encoding), kaip tai daroma HTTP POST eilutėje. Eilutės
pavyzdys:

paramName1Parametras 1paramName2Parametras 2paramName3Parametras ąč

DĖMESIO! Pasirašymui ar parašo tikrinimui naudojamos eilutės parametrų eilės tvarka privalo sutapti su siunčiamų parametrų eilės tvarka. Kitaip sakant, kokia tvarka surikiuoti siunčiami ar gaunami parametrai, tokia tvarka turi ir būti suformuota pasirašymui ar parašo tikrinimui skirta eilutė.